Nieuws over schuldhulpverlening, seksueel gedrag, mediagebruik en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
4 april 2019, nummer 12
Nieuws uit het jeugdveld
Experiment met flexibele schooltijden beëindigd
4-4-2019
Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs beëindigt het experiment met flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs, vanwege tekortkomingen in de onderwijskwaliteit. Vanaf schooljaar 2020-2021 moeten alle scholen weer voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Meer studenten in schuldhulpverlening
3-4-2019
Van de ruim tienduizend jongeren die in 2018 schuldhulpverlening kregen, ontving bijna de helft studiefinanciering. Dat blijkt uit een peiling onder schuldhulpverleners door de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK.
Meer seks met dwang bij meisjes in speciaal onderwijs
3-4-2019
Meisjes in het speciaal voortgezet onderwijs hebben vaker te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan meisjes in het reguliere onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse kenniscentrum rond seksualiteit Rutgers en Soa Aids.
Minder jongeren in gesloten jeugdhulp
3-4-2019
Het aantal jongeren in gesloten jeugdhulp is met ruim 9 procent gedaald, van 2.254 in 2017 naar 2.112 in 2018. Dat blijkt uit de plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland.
Intensievere samenwerking tussen school en opvang
2-4-2019
Basisscholen en de kinderopvang hebben in de afgelopen drie jaar steeds intensiever samengewerkt. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoekbureau Oberon.
Kind gebruikt media vaker zelfstandig
1-4-2019
Kinderen van 0 tot en met 6 jaar gebruiken media vaker zelfstandig en besteden er meer tijd aan dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die zijn gepresenteerd bij de opening van de Media Ukkie Dagen op 29 maart.
 
Opvoeden en ouderschap
Oproep
Een goede pedagogische basis draagt bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Het kennisnetwerk opvoeden en ouderschap helpt om deze basis in uw gemeente te verstevigen. Deel kennis en ervaring, en leer samen met andere gemeenten van goede voorbeelden. Geef u op voor het kennisnetwerk.
 
Meer over het kennisnetwerk
 
 
 
Nieuws van het NJi
Jaarverslag 2018: In beweging
Het jeugdveld is volop in beweging: de leefwereld van kind en gezin is meer dan ooit leidend. In 2018 hebben wij daarom kennis en ervaringen nog meer met elkaar verbonden. Samen met het jeugdveld werkten we aan thema's als jongerenparticipatie, tekorten in de jeugdhulp, preventie en meer. In ons jaarverslag vindt u een impressie van deze activiteiten.
Informele opvoedsteun vluchtelinggezinnen
Pharos en het Nederlands Jeugdinstituut hebben nieuwe materialen ontwikkeld die ervaren vrijwilligers helpen laagdrempelige opvoedsteun te bieden aan vluchtelinggezinnen. Vrijwilligers en coördinatoren die opvoedsteun geven, voelen zich hier niet altijd voldoende voor toegerust. Terwijl zij in hun werk steeds vaker in aanraking komen met vluchtelinggezinnen.
 
Erkende interventies
Alleen jij bepaalt wie je bent
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) is een interventie voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die onderwijs volgen aan een praktijkschool of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het doel is het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag.
So-Cool
Goed onderbouwd
So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen.
Een kindje krijgen
Goed onderbouwd
'Een kindje krijgen' stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door geloof in eigen kunnen, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Brein in de groei
In deze publicatie vertellen hersen- en gedragswetenschappers over de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en hoe die ontwikkeling invloed heeft op hun gedrag.
 
Agenda
12
apr
Burgervoogd
Over de mogelijkheden van burgervoogdij
12
apr
Voorbij de Knoop
Over een systemisch perspectief op jeugdzorg
16
apr
Samen toekomst maken
Inspiratie over 'anders' digitaal innoveren
16
apr
Schoolgericht werken in de jeugdhulp (locatie Zwolle)
Themabijeenkomst over schoolgericht werken
18
apr
Happy Day
Inspiratiedag voor jeugdprofessionals over registratie
25
apr
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Kunnen we helpen?
Over hulpverlening aan gezinnen met complexe problemen
2
mei
NJi Kennismakingsmiddag studenten
Maak kennis met het Nederlands Jeugdinstituut!
8
mei
Slaapproblemen bij jonge kinderen
Over slaapproblemen bij baby's, peuters en kleuters
14
mei
Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren
Over diagnostiek, achtergrond en behandeling
15
mei
Trauma bij kinderen
Over signaleren, bejegenen en ondersteunen
17
mei
Vroeg begonnen, veel gewonnen!
Congres over preventie rond de eerste 1.000 dagen
21
mei
Emotieregulatie bij kinderen en jongeren
Omgaan met woede, angst, frustratie, verdriet en somberheid
23
mei
Jeugdgezondheidszorg
Jaarlijks congres voor jeugdartsen en -verpleegkundigen
23
mei
Social Inclusion for young children in an urban environment
Inclusie van jonge kinderen in stedelijke omgeving
23
mei
Voedingsproblemen bij jonge kinderen
Oorzaken van en oplossingen voor voedingsproblemen
23
mei
Geweld achter de voordeur
Zorg bij kindermishandeling en huiselijk geweld
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in