Nieuws over jeugd-ggz, multiproblemen, opvang voor KOPP-kinderen en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
6 juni 2019, nummer 19
Nieuws uit het jeugdveld
'Zicht nodig op kinderen die wonen op vakantiepark'
6-6-2019
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept burgemeesters en wethouders op om in kaart te brengen hoeveel kinderen permanent op een vakantiepark wonen en onder welke omstandigheden zij opgroeien. Uit kleinschalig onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat deze kinderen soms opgroeien in een kwetsbare en risicovolle situatie.
Vijftig gemeenten kopen samen plaatsen in jeugd-ggz
5-6-2019
Zes jeugdzorgregio's kopen samen tachtig klinische plaatsen voor intensieve behandeling bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. De regio's vertegenwoordigen samen vijftig gemeenten.
Meer psychische problemen bij jeugd vanaf 18 jaar
5-6-2019
Van de jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft 11 procent psychische problemen. Dat is twee keer zoveel als bij jongeren tussen 12 en 17 jaar, waar dat 5 procent is. Dat blijkt uit een inventarisatie van beschikbare CBS-cijfers door het RIVM, het Trimbos-instituut en Amsterdam UMC.
'Gebruik bij multiproblemen de ruimte in de wet'
5-6-2019
Professionals in het sociale domein die werken met cliënten met multiproblematiek moeten de ruimte voor maatwerk binnen de bestaande wetten en regels beter gebruiken. Er komt een programma om dat te stimuleren, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.
Buitenshuisproject moet uithuisplaatsing voorkomen
4-6-2019
Een aantal gemeenten biedt KOPP/KVO-kinderen voor minimaal twee jaar een plek op de kinderopvang, buitenschoolse opvang of sportclub. Hier kunnen ze ontspannen en onbezorgd spelen met leeftijdsgenoten.
Extra geld naar gemeenten voor jeugdzorg
28-5-2019
Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de jeugdzorg. De gemeenten krijgen er dit jaar samen 420 miljoen euro bij en 300 miljoen in 2020 en 2021. Dat schrijven de minister en staatssecretaris van VWS en de minister van BZK aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Vertelpunt moet Zorg voor de Jeugd ondersteunen
27-5-2019
Via het online Vertelpunt Zorg voor de Jeugd kunnen kinderen en jongeren, hun ouders en professionals ervaringen met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering delen. Het vertelpunt is onderdeel van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Volgende week geen nieuwsbrief
In verband met Pinksteren verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd volgende week niet. U ontvangt de nieuwsbrief weer op donderdag 20 juni.
 
Workshopbegeleiders gezocht
Oproep
Wat werkt in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Heeft u een voorbeeld uit de praktijk en wilt u hierover een workshop begeleiden op 9 oktober?
 
Meer informatie en aanmelden
 
 
 
Nieuws van het NJi
Verslag Jeugd in Onderzoek
Jeugd in Onderzoek is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor mensen in de jeugdsector. Tijdens de afgelopen editie deelden onderzoekers en experts, onder wie Carolina de Weerth en Bram Orobio de Castro, hun onderzoeksresultaten over het effect van stress op de jeugd. Bekijk het verslag voor een impressie van de dag.
Speerpunten residentiële jeugdhulp
Organiseer residentiële jeugdhulp zo dat kinderen niet beschadigd raken door allerlei breuken in hun leven: de breuk met thuis door de uithuisplaatsing, breuken binnen de jeugdhulp door overplaatsingen, en breuken in hun verdere leven. Dat is de kern van de speerpuntenagenda voor residentiële jeugdhulp die een werkgroep van experts heeft opgesteld.
Kindermishandeling zien en samen aanpakken
Op 21 mei nam de Kamer de motie aan om te onderzoeken wat er moet gebeuren om scholen en leerkrachten beter te faciliteren bij het herkennen van kindermishandeling. Deze brochure biedt professionals in het basisonderwijs houvast door uit te leggen hoe de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling én een goede ondersteuningsroute hen kan helpen.
Regiobijeenkomst toekomstgericht werken
Ondersteunt u jongeren tussen 16 en 27 jaar toekomstgericht in de overgang naar zelfstandigheid of wilt u ideeën opdoen om hiermee aan de slag te gaan? Kom dan naar de regiobijeenkomst op 18 juni in Utrecht. Tijdens een afwisselend programma met lezingen en werksessies is er ook ruimte voor het opdoen en delen van kennis en ervaringen.
 
 
Pas verschenen
Eetgedrag in balans
Dit boek gaat over het creëren van een gezonde eetomgeving, thuis en in de kinderopvang. Het biedt onder meer wetenschappelijke kennis over een gezonde eetopvoeding, tips en reflectievragen voor de praktijk.
JEPzine Weerbaar opvoeden
In dit online magazine van het Platform JEP komen deskundigen en ouders aan het woord over initiatieven om antwoord te geven op opvoedvragen van ouders met een migratieachtergrond. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over weerbaar opvoeden in combinatie met een loyaliteit aan de eigen religieus-culturele achtergrond.
 
Agenda
18
jun
Meer dan intelligentie
Oorzaken van ontwikkelingsproblemen bij kinderen
18
jun
Landelijke Dag van het Jongerenwerk 2019
Jongerenwerk versterkt en verbetert
18
jun
Toekomstgericht werken met jongeren
Een afwisselend programma met lezingen en werksessies in Utrecht
19
jun
Kansrijk van School naar Werk
Onderwijs en arbeid zonder startkwalificatie
20
jun
Kinderneuropsychologie in de praktijk
Congres Kinderneuropsychologie in de praktijk
24
jun
De kwaliteit van gezinshuizen
De inhoud van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen
26
jun
Leerbezoek Arbeid Training Centrum
Uitwisseling creëren en van elkaar leren
12
sep
Hoogbegaafdheid
Congres over talentontwikkeling bij hoogbegaafden 
19
sep
Grootstedelijke Perinatale Gezondheidszorg anno 2019
Congres over verbetering situatie kansarme zwangeren
19
sep
Ondergewicht bij kinderen
Congres over omgaan met ondergewicht in de jgz
23
sep
Kredietbank West-Brabant
Leerbezoek aan project voor jongeren met schulden
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in