Nieuws over passend onderwijs, suïcide, jongerenwerk en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
27 juni 2019, nummer 21
Nieuws uit het jeugdveld
Grapperhaus: Geen onderzoekscommissie IS-kinderen
27-6-2019
Er komt geen onafhankelijke commissie om te onderzoeken wat er moet gebeuren met kinderen van Nederlandse IS-strijders in Syrische kampen. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt naar aanleiding van een verzoek van de Kinderombudsman.
Zelfdoding onder jongeren terug op eerder niveau
26-6-2019
Het aantal suïcides onder jongeren is met 51 zelfmoorden in 2018 weer terug op het niveau van 2016. 2017 zag een piek met 81 zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar. Die cijfers heeft het CBS gepubliceerd.
Scholen mogen doorgaan met flexibele lestijden
26-6-2019
Scholen die met succes meedoen aan het experiment met flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs mogen daar toch mee doorgaan. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs besloot eerder om het experiment te beëindigen, maar trekt dat besluit in na een motie van CDA, D66 en VVD.
Leraren: Meer nodig voor succes passend onderwijs
26-6-2019
Volgens leraren krijgen leerlingen die baat hebben bij extra ondersteuning niet altijd de juiste zorg in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene onderwijsbond (AOb) onder 5.082 leraren en ondersteuners in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
Jongerenwerk ondersteunt transformatie
26-6-2019
Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen. Dat blijkt uit effectenonderzoek door het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, dat op 18 juni op de Dag van het Jongerenwerk is gepresenteerd.
Jongeren willen duidelijkheid als ze wachten op hulp
25-6-2019
Jongeren ervaren veel eenzaamheid als ze moeten wachten op gespecialiseerde jeugdhulp. Dat blijkt uit gesprekken die de Rotterdamse kinderombudsman Stans Goudsmit voerde met jongeren die ervaring hebben met gespecialiseerde jeugdhulp.
Zweden heeft meest gezinsvriendelijk beleid
25-6-2019
Zweden, Noorwegen en IJsland voeren het meest gezinsvriendelijke beleid. Dit blijkt uit een langdurig onderzoek waarin Unicef 41 landen vergeleek, van midden tot zeer welvarend.
 
Nieuws van het NJi
Maatwerk in passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar niet voor ieder kind is de toegang tot onderwijs vanzelfsprekend. De publicatie 'Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal' beschrijft drie praktijkvoorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs die laten zien dat er meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht.
Kwaliteitscriteria gezinshuizen
Steeds meer kinderen die niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen opgesteld.
De overgang naar een bovenschoolse voorziening
Werkt u in het voortgezet onderwijs met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte? Reserveer dan 9 oktober in uw agenda voor een bijeenkomst van het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de overgang van een leerling van school naar bovenschoolse voorziening, en weer terug.
Opvoeden.nl verder bij NJi
Stichting Opvoeden.nl gaat vanaf 1 januari 2020 met haar activiteiten over naar het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De stichting zet haar activiteiten met hetzelfde team voort als zelfstandig label binnen het NJi. Daardoor blijft de unieke werkwijze voor het ontwikkelen van betrouwbare opvoedinformatie gewaarborgd: samen met de wetenschap, praktijk en ouders.
 
Pas verschenen
De ontwikkeling van jongens in het onderwijs
De auteurs van dit boek constateren dat jongens steeds vaker onderwijs volgen onder hun niveau of buiten de boot vallen. Ze delen tips en oplossingen voor de ontwikkeling van jongens in het onderwijs.
 
Agenda
8
jul
Triple P is maatwerk
Triple P flexibel inzetten
10
sep
Suïcidepreventie bij jongeren
Stappen zetten richting minder zelfdodingen onder jongeren
12
sep
Hoogbegaafdheid
Congres over talentontwikkeling bij hoogbegaafden 
19
sep
Grootstedelijke Perinatale Gezondheidszorg anno 2019
Congres over verbetering situatie kansarme zwangeren
19
sep
Ondergewicht bij kinderen
Congres over omgaan met ondergewicht in de jgz
23
sep
Kredietbank West-Brabant
Leerbezoek aan project voor jongeren met schulden
23
sep
OplossingenLab 3
Aanbod voor kinderen met ernstige meervoudige beperking
30
sep
Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Leerbezoek over de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
2
okt
Jongeren met lvb in het sociaal domein
Herkennen en behandelen van jongeren met een lvb
2
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
17
okt
Zorg en ouders
Over communiceren en samenwerken
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in