Nieuws over weglopers, passende zorg, amv's, jeugdcriminaliteit en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
4 juli 2019, nummer 22
Nieuws uit het jeugdveld
'Betere opvang nodig voor slachtoffers loverboys'
4-7-2019
Naar schatting lopen jaarlijks negentig slachtoffers van seksuele uitbuiting weg uit de instelling waar zij ter bescherming zijn geplaatst. Om weglopen te voorkomen, moet de opvang van deze meisjes verbeteren, stelt Defence for Children naar aanleiding van een quickscan.
Jeugdhulp en jeugd-ggz nog te veel gescheiden
3-7-2019
De expertise van de jeugd-ggz moet beter worden ingebed in de jeugdhulp. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz dat minister Hugo de Jonge van VWS op 1 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Niet elk kind krijgt passende en goede zorg
3-7-2019
Kwetsbare kinderen in Nederland krijgen niet altijd de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Dat concludeert het Kinderrechtencollectief in een knelpuntenlijst met kinderrechtenkwesties die het collectief op 1 juli heeft opgestuurd naar het VN-Kinderrechtencomité.
Kabinet wil meer maatwerk voor jonge delinquenten
3-7-2019
Het kabinet introduceert twee nieuwe type instellingen voor veroordeelde jongeren: kleinschalige voorzieningen en landelijke specialistische voorzieningen. Die komen in de plaats van de huidige justitiële jeugdinrichtingen (JJI's). Dat schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.
'Benadering amv's is niet kindvriendelijk genoeg'
3-7-2019
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) worden in Nederland niet altijd kindvriendelijk benaderd. Dat is een van de bevindingen uit een onderzoek van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR.
Nieuwsbrief Jeugd in de zomer
Tijdens de zomerperiode verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd niet elke week. Het volgende nummer ontvangt u op 25 juli.
 
Nieuws van het NJi
Sterke netwerken rond jongeren
De handreiking 'Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren' geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking van mbo-scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs vorm kan krijgen. Het doel is kwetsbare jongeren en uitvallers binnenboord te houden.
Regio's gezocht voor aanpak Onderwijs-Zorg-Jeugd
De coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd is opzoek naar tien 'inspiratieregio's' voor de aanpak 'Mét andere ogen' om kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden, ongeacht hun zorgbehoefte, gedrag of beperking. Wilt u zich met uw gemeente of regio doorontwikkelen op dit gebied? Meld u dan voor 15 september aan.
 
Pas verschenen
Jongerenwerk en voortgezet onderwijs
Deze bundel met vijf praktijkvoorbeelden laat zien hoe het jongerenwerk en het onderwijs samen de schoolcarrière van jongeren kunnen versterken. De voorbeelden zijn onder meer geselecteerd op diversiteit in de wijze van samenwerken en het type activiteiten.
 
Agenda
10
sep
Suïcidepreventie bij jongeren
Stappen zetten richting minder zelfdodingen onder jongeren
12
sep
Hoogbegaafdheid
Congres over talentontwikkeling bij hoogbegaafden 
19
sep
Grootstedelijke Perinatale Gezondheidszorg anno 2019
Congres over verbetering situatie kansarme zwangeren
19
sep
Ondergewicht bij kinderen
Congres over omgaan met ondergewicht in de jgz
19
sep
Meet & Greet Veiligheid en Zorg
Congres over samenwerken tussen veiligheid en zorg
20
sep
Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)
Congrest over de samenwerking in speciaal en regulier onderwijs
23
sep
Kredietbank West-Brabant
Leerbezoek aan project voor jongeren met schulden
23
sep
OplossingenLab 3
Aanbod voor kinderen met ernstige meervoudige beperking
30
sep
Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Leerbezoek over de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
1
okt
Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
2
okt
Jongeren met lvb in het sociaal domein
Herkennen en behandelen van jongeren met een lvb
2
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
17
okt
Zorg en ouders
Over communiceren en samenwerken
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in