Nieuws over polarisatie, pleegzorg en dakloze jongeren Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
25 juli 2019, nummer 23
Nieuws uit het jeugdveld
'Betrek jongeren bij aanpassingen in achterbuurt'
24-7-2019
Marokkaans-Nederlandse jongeren in achterstandsbuurten ervaren grote binding met de buurt waarin ze opgroeien. Dat concludeert Patricia Wijntuin in haar onderzoek waarop zij op 24 juni promoveerde aan de Radboud Universiteit.
Preventie effectief tegen polarisatie jongeren
18-7-2019
Spanningen onder jongeren lopen in Nederland bijna nooit uit de hand omdat professionals vaak preventief handelen. Dit zeggen experts uit het jeugdveld in het rapport Jongeren en polarisatie van het Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.
Utrecht biedt specialistische jeugdhulp in de buurt
17-7-2019
De gemeente Utrecht biedt vanaf 2020 specialistische jeugdhulp aan in de buurt. De aanpak is erop gericht om hulp zoveel mogelijk te bieden in de gezinssituatie van een kind in plaats van in een instelling.
Aantal nieuwe pleeggezinnen in 2018 gedaald
16-7-2019
In 2018 hebben zich 2.566 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven, 3 procent minder dan in 2017. In totaal hebben dat jaar 16.534 pleeggezinnen tezamen 22.741 kinderen opgevangen. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2018 van Pleegzorg Nederland.
'Help pleegkind bij onderhoud netwerk'
15-7-2019
Help pleegkinderen een netwerk op te bouwen waarop ze kunnen terugvallen wanneer ze zelfstandig leven. En help hen om contact te houden met ouders, broers, zussen en andere familieleden. De Kinderombudsman adviseert de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming om deze punten op te nemen in het Actieplan Pleegzorg of een ander actieplan. 
Geld voor maatwerk dak- en thuisloze jongeren
10-7-2019
Kansfonds stelt 650.000 euro ter beschikking aan maatwerktrajecten voor 65 dak- en thuisloze jongeren. De trajecten zijn onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
Nieuwsbrief Jeugd in de zomer
Tijdens de zomerperiode verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd niet elke week. Het volgende nummer ontvangt u op 15 augustus.
 
Big data voor kansrijke start
Oproep
Hoe kan big data-onderzoek helpen kinderen in kwetsbare gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld te brengen? In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt gestart met onderzoek naar het bevorderen van een kansrijke start. ZonMw nodigt professionals, onderzoekers en andere geïnteresseerde partijen uit zich aan te melden voor het vooronderzoek. 
 
Meer informatie
 
 
 
Nieuws van het NJi
Inkoop jeugdhulp door gemeenten in kaart
Het NJi heeft samen met Public Procurement Research Centre (PPRC) een interactieve kaart van Nederland gemaakt waarop de inkoop per zorgvorm inzichtelijk wordt. U kunt zien welke instrumenten, procedures en vormen van bekostiging gemeenten gebruikt hebben om tot een overeenkomst te komen.
Preventief beleid in gemeente Voorst
Schooluitval, burn-outs of zelfmoord bij jongeren zijn problemen die niet zomaar ontstaan. Gemeente Voorst onderzocht samen met inwoners, werknemers van diverse maatschappelijke organisaties, verenigingen én ondernemers, wat onderliggende oorzaken en mogelijke oplossingen zijn. Het NJi sprak hierover met de projectleider.
Bijeenkomsten over kinder- en jeugdpsychiatrie
Nieuwe kennis opdoen en meedenken over belangrijke thema's in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Reserveer dan alvast 26 september of 10 oktober in uw agenda voor één van de Learn & Share-bijeenkomsten in Utrecht voor beleidsmedewerkers, zorginkopers en wijkteammedewerkers.
 
Pas verschenen
Laat jongeren niet zwerven
Maak een apart huisvestingsbeleid voor jongeren. Zorg voor één vaste contactpersoon bij de gemeente. Dit zijn twee van de twintig kant-en-klare beleidsvoorstellen tegen jongerendakloosheid die Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) heeft opgesteld. Raadsleden kunnen de voorstellen, aangepast aan de lokale situatie, voorleggen aan de gemeenteraad.
 
Agenda
10
sep
Suïcidepreventie bij jongeren
Stappen zetten richting minder zelfdodingen onder jongeren
12
sep
Hoogbegaafdheid
Congres over talentontwikkeling bij hoogbegaafden 
19
sep
Grootstedelijke Perinatale Gezondheidszorg anno 2019
Congres over verbetering situatie kansarme zwangeren
19
sep
Ondergewicht bij kinderen
Congres over omgaan met ondergewicht in de jgz
19
sep
Meet & Greet Veiligheid en Zorg
Congres over samenwerken tussen veiligheid en zorg
20
sep
Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)
Congrest over de samenwerking in speciaal en regulier onderwijs
23
sep
Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Leerbezoek over de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
23
sep
OplossingenLab 3
Aanbod voor kinderen met ernstige meervoudige beperking
25
sep
Erven van Toekomst
Toekomstperspectieven voor de jeugdzorg
30
sep
Kredietbank West-Brabant
Leerbezoek aan project voor jongeren met schulden
1
okt
Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
2
okt
Jongeren met lvb in het sociaal domein
Herkennen en behandelen van jongeren met een lvb
2
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
17
okt
Zorg en ouders
Over communiceren en samenwerken
18
okt
Happy Day
Bijeenkomst voor professionals in de jeugdsector.
30
okt
Armoede en Schulden Doorgrond
Stress-sensitief werken bij schuldenproblematiek
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in