Nieuws over gesloten jeugdhulp, dakloosheid, pgb's en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
29 augustus 2019, nummer 25
Nieuws uit het jeugdveld
'Meerjarenplan nodig voor herinrichting jeugdzorg'
29-8-2019
Vakbond FNV kondigt een staking aan in de jeugdzorg op 2 september, omdat het personeel onder druk staat door de toenemende vraag, personeelstekorten en administratieve lasten. Veel gemeenten kampen met aanzienlijke financiële tekorten door bezuinigingen en het toegenomen beroep op jeugdhulp. Daardoor komen jeugdhulpaanbieders onder steeds grotere financiële druk en blijft de beoogde transformatie uit, signaleert Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze pleit voor een meerjarenplan voor de herinrichting van de jeugdzorg.
Gemeente moet dakloos gezin tijdelijk opvangen
28-8-2019
De gemeente Almere moet een dakloos gezin per direct tijdelijk onderdak bieden, tot zij een formeel besluit heeft genomen over de aanvraag tot opvang. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland beslist in een spoedprocedure.
'Nog te veel vrijheidsbeperking in JeugdzorgPlus'
28-8-2019
'Wij krijgen signalen van jongeren dat vrijheidsbeperkende straffen nog te vaak worden ingezet.' Dat zegt hoofdinspecteur Joke de Vries van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een artikel in de Volkskrant.
Aantal dakloze jongeren sterk gestegen
28-8-2019
Het geschatte aantal dakloze jongeren tussen 18 en 30 jaar is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Dat meldt het CBS.
Syrische jongeren minder eenzaam door Peer2Peer
27-8-2019
Een Peer2Peer-aanpak, waarbij zestien Syrische vluchtelingen contact hadden met zestien Nederlandse jongeren, vergrootte het netwerk van de Syrische jongeren en verminderde hun eenzaamheid. Dat bleek uit kleinschalig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het kennisprogramma VerDus SURF.
Beroep op pgb afgewezen vanwege 'eigen kracht'
26-8-2019
De Centrale Raad van Beroep heeft een beroep afgewezen tegen een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over het weigeren van een persoonsgebonden budget (pgb). De rechtbank oordeelde dat de gemeente Zwijndrecht geen pgb hoeft te verstrekken voor de begeleiding van een kind door zijn moeder. Die uitspraak is volgens de Centrale Raad van Beroep terecht, vanwege het belang van 'eigen kracht' in de Jeugdwet.
 
Socialevaardigheidsinterventies
Oproep
Het Nederlands Jeugdinstituut en TNO zijn op zoek naar professionals die willen meedenken over de implementatie van de werkzame elementen van socialevaardigheidsinterventies. Werkt u op een school of bij een gemeente, een hbo-instelling of een jeugdhulporganisatie en houdt u zich bezig met socialevaardigheidsinterventies? Meld u dan aan voor een van de focusgroepen.
 
Lees meer
 
 
 
Nieuws van het NJi
Lezing over terughalen IS-kinderen
De Mulock Houwer-lezing op 21 november staat dit najaar in het teken van het debat over het al dan niet terughalen van kinderen van IS-strijders en hun moeders uit kampen in het voormalig kalifaat. Marion van San belicht dit vanuit pedagogisch en historisch perspectief. Wat leren we van de ervaringen van NSB-kinderen?
Teamleergesprek Kindermishandeling stop je samen
Bent u schoolbestuurder of werkt u in een samenwerkingsverband en wilt u gericht werken aan het tegengaan van kindermishandeling? Doe dan mee aan een van de workshops teamleergesprek 'Kindermishandeling stop je samen' die het NJi geeft op 18 en 19 november.
 
Erkende interventies
Open en Alert
Goed onderbouwd
Open en Alert is een interventie om problematisch middelengebruik te voorkomen of verminderen. De interventie is bedoeld voor jongeren van 12 tot 25 jaar die cliënt zijn van een justitiële jeugdinrichting, de residentiële jeugdhulp, de lvb-zorg of het jongerenwerk.
B.Slim beweeg meer.eet gezond
Goed onderbouwd
'B.Slim beweeg meer.eet gezond' is een integraal, wijkgericht leefstijlprogramma voor preventie van overgewicht. Het is gericht op kinderen tot 18 jaar, ouders en verzorgers met een niet-westerse migratie-achtergrond of een lage sociaaleconomische status (SES).
Eetplezier en Beweegkriebels Ouderworkshop
Goed onderbouwd
Eetplezier en Beweegkriebels is een workshop van twee uur waarin ouders leren hoe zij een gezonde leefstijl kunnen bevorderen bij hun jonge kind. De workshop wordt vaak gegeven op de kinderopvang en de peuterspeelzaal, maar is ook geschikt voor het consultatiebureau, de bibliotheek en het buurt- of wijkgebouw.
Boys R Us
Goed onderbouwd
Boys R Us is een bordspel over relaties en seksualiteit voor jongens. Het spel stimuleert jongens om te praten over veilige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. Het kan ingezet worden op scholen, in het jeugd- en jongerenwerk en in het welzijnswerk.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals binnen Krachtige basiszorg
Dit onderzoeksverslag laat zien hoe de wijkaanpak Krachtige basiszorg de samenwerking tussen professionals ondersteunt in de Utrechtse wijk Overvecht. Het rapport beschrijft de samenwerking tussen verschillende organisaties en domeinen op basis van interviews met 25 professionals uit de wijk en een focusgroep met managers.
 
Agenda
10
sep
Suïcidepreventie bij jongeren
Stappen zetten richting minder zelfdodingen onder jongeren
12
sep
Hoogbegaafdheid
Congres over talentontwikkeling bij hoogbegaafden 
13
sep
Dag van de Jeugdprofessional
In gesprek met collega's en experts uit het jeugdveld
19
sep
Grootstedelijke Perinatale Gezondheidszorg anno 2019
Congres over verbetering situatie kansarme zwangeren
19
sep
Ondergewicht bij kinderen
Congres over omgaan met ondergewicht in de jgz
19
sep
Meet & Greet Veiligheid en Zorg
Congres over samenwerken tussen veiligheid en zorg
20
sep
Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)
Congres over de samenwerking in speciaal en regulier onderwijs
23
sep
Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Leerbezoek over de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
23
sep
Uitgerekend nu?!
Preventie onbedoelde tienenzwangerschappen
23
sep
OplossingenLab 3
Aanbod voor kinderen met ernstige meervoudige beperking
25
sep
Erven van Toekomst
Toekomstperspectieven voor de jeugdzorg
26
sep
Bijeenkomst kinder- en jeugdpsychiatrie
Bijeenkomst voor gemeenten over jeugdpsychiatrie
30
sep
Kredietbank West-Brabant
Leerbezoek aan project voor jongeren met schulden
1
okt
Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
2
okt
Jongeren met lvb in het sociaal domein
Herkennen en behandelen van jongeren met een lvb
2
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
7
okt
Jongeren en eenzaamheid
Eenzame jongeren signaleren en helpen
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in