Nieuws over maatschappelijk diensttijd, kleutertoetsen, pesten en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
19 september 2019, nummer 27
Nieuws uit het jeugdveld
Geen extra geld voor jeugdhulp in Rijksbegroting
18-9-2019
Gemeenten krijgen geen extra geld voor jeugdhulp bovenop de bedragen die eerder al zijn aangekondigd. Dat blijkt uit de Rijksbegroting 2020.
'Rijk, investeer in sociale infrastructuur'
18-9-2019
Terwijl het Rijk geld als water lijkt te hebben kampen gemeenten met gigantische tekorten. Dat is de reactie van de VNG op de Rijksbegroting 2020. Volgens de VNG moet het Rijk het aangekondigde investeringsfonds niet alleen gebruiken om de economie en de fysieke infrastructuur te versterken, maar ook voor de sociale infrastructuur.
Kleutertoetsen zijn niet representatief
18-9-2019
Kleutertoetsen zijn niet representatief genoeg om het taal- en rekenniveau van een kind vast te stellen. Dat concludeert Niek Frans uit het onderzoek waarop hij op 19 september promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Genen hebben invloed op pesten
18-9-2019
Pesten of gepest worden is voor twee derde te verklaren door genetische verschillen tussen kinderen. Dat blijkt uit tweelingenonderzoek waarop Sabine Veldkamp op 18 september promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Maatschappelijke diensttijd in februari van start
18-9-2019
Jongeren tussen 14 en 27 jaar kunnen vanaf februari 2020 starten met een maatschappelijke diensttijd. Tijdens hun maatschappelijke diensttijd doen ze in de loop van een half jaar minimaal tachtig uur ervaring op bij een organisatie, als bijdrage aan de samenleving.
Kindertroonrede over depressie bij jongeren
16-9-2019
Veel jongeren voelen zich gevangen in een web van hopeloosheid, eenzaamheid en negativiteit, waar ze niet meer uitkomen.' Dat zei Koning van de Jeugd Yusuf in zijn kindertroonrede op 13 september.
 
Verhalenverzamelaars gezocht
Oproep
Het vak wijkteammedewerker is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling. We zijn op zoek naar wijkteammedewerkers die bij collega's, samenwerkingspartners en wijkbewoners verhalen willen verzamelen over dit vak. Om zichtbaar te maken wat werken in een wijkteam zo bijzonder maakt en de doorontwikkeling van het vak te stimuleren. Deelnemers leren met een speciale methodiek verhalen te verzamelen. Aanmelden kan tot 1 oktober.
 
Meer informatie
 
 
 
Nieuws van het NJi
Preventieve jeugdbescherming
Denk mee en deel uw ervaringen op een werkconferentie over de praktijk van de preventieve jeugdbescherming. De conferentie is voor een brede doelgroep, om te kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven: cliëntenorganisaties, jeugdprofessionals, wethouders, bestuurders uit de jeugdbeschermingsketen, deskundigen, wetenschappers en de rechtspraak. De werkconferentie is op 25 november; in oktober start de aanmelding.
Effectief werken 
Gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals willen samen zorgen dat kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp krijgen die effectief is en past bij hun situatie. Effectief werken is echter niet eenvoudig. De notitie 'Effectief werken in het veranderende jeugdveld' biedt een raamwerk voor alle betrokken partijen die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.
Enquête Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Gebruikt u de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming? We zijn benieuwd naar uw ervaring en mening, ook als u de richtlijnen nog niet gebruikt. Help ons de richtlijnen verbeteren en vul in circa 10 minuten de enquête in.
Van uit zicht naar in zicht
Hoe ga je als school om met leerlingen nadat zij een periode uit het reguliere onderwijs zijn geweest? Ilias El Hadioui is gastspreker op een bijeenkomst over dit onderwerp op 9 oktober. Kies uit de workshops en meld u aan.
 
Pas verschenen
Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering
Deze website biedt kennis, ervaringen, checklists en formats voor het evalueren van interventies om radicalisering tegen te gaan.
 
Agenda
30
sep
Kredietbank West-Brabant
Leerbezoek aan project voor jongeren met schulden
1
okt
Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
2
okt
Jongeren met lvb in het sociaal domein
Herkennen en behandelen van jongeren met een lvb
2
okt
Inzicht in jeugdrecht
Rechten, plichten, maatregelen en straffen
3
okt
Meertaligheid
Meertaligheid bij kinderen en tieners
7
okt
Jongeren en eenzaamheid
Eenzame jongeren signaleren en helpen
7
okt
Voor de Jeugd Dag
Centraal thema: Samen in Actie!
8
okt
Mentale gezondheid jongeren
De mentale weerbaarheid van jongeren versterken
9
okt
Eetproblematiek bij jonge kinderen
Voorkomen en herkennen van en omgaan met eetproblemen
9
okt
Van uit zicht naar in zicht: van school naar bovenschoolse voorziening, en terug
Bijeenkomst over leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
10
okt
Hechtingsproblematiek
Over gehechtheid en trauma
10
okt
Selfattachment and Inner Security
Regulerende en hechtingsstoornissen in het eerste jaar
10
okt
Bijeenkomst kinder- en jeugdpsychiatrie
Bijeenkomst voor gemeenten over jeugdpsychiatrie
17
okt
Zorg en ouders
Over communiceren en samenwerken
18
okt
Happy Day
Bijeenkomst voor professionals in de jeugdsector
30
okt
Armoede en Schulden Doorgrond
Stress-sensitief werken bij schuldenproblematiek
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in