Nieuws over specialistische jeugdhulp, sport, digitale geletterdheid en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
26 september, nummer 28
Nieuws uit het jeugdveld
Coördinatie kost 29 procent van jeugdhulpbudget
26-9-2019
29 procent van het jeugdhulpbudget gaat op aan coördinatiekosten, heeft adviesbureau Berenschot berekend. Van die 29 procent wordt 4 tot 7 procent besteed aan het beheer van de toegang tot hulp.
Expertisecentra specialistische jeugdhulp op komst
25-9-2019
Er komen gespecialiseerde expertisecentra voor jongeren met meervoudige problemen. De Tweede Kamer stemde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in met een amendement op de begroting van VWS dat geld vrijmaakt voor de centra. Ook het kabinet is voorstander van het plan.
Leerlingen scoren laag op digitale geletterdheid
25-9-2019
De digitale geletterdheid van kinderen in het primair onderwijs is volgens onderwijspersoneel vrij laag. Dat blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid.
Sport belangrijk in minder leefbare wijk
25-9-2019
Jongeren uit wijken met een slechtere leefbaarheid zijn minder vaak lid van een sportvereniging en hebben vaker een slechtere gezondheid dan jongeren uit wijken met een betere leefbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Jeugdzorg grootste kostenpost in sociaal domein
25-9-2019
De meeste uitgaven binnen het sociaal domein gaan naar jeugdzorg. Dat signaleert de visitatiecommissie die door de VNG en het ministerie van BZK is opgericht om gemeenten te helpen grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein.
Pesten op school is vaak een groepsproces
25-9-2019
Pesten op school is vaak een groepsproces. Zo worden pesters vaak vrienden met andere pesters en zetten ze hun vrienden aan tot pesten. Dat blijk uit onderzoek waarop Ashwin Rambaran op 23 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Nieuws van het NJi
Els Verkerk vertrekt bij Opvoeden.nl
Directeur-bestuurder Els Verkerk neemt op 1 januari afscheid van de Stichting Opvoeden.nl. Haar vertrekt valt samen met het moment waarop de activiteiten van de stichting overgaan naar het Nederlands Jeugdinstituut, onder de nieuwe naam Opvoedinformatie Nederland.
 
Pas verschenen
Als je ouders uit elkaar gaan
Dit werkboek voor jongeren van wie de ouders gaan scheiden geeft informatie over wat er gebeurt bij een scheiding en over de rechten van het kind in die situatie. Ook staan er tips en ervaringen in van andere kinderen en jongeren.
Met andere ogen
In dit boek over praktijkgestuurd onderzoek maakt de lezer kennis met de methodologische richtlijnen voor het bedenken, inrichten en uitvoeren van onderzoek in de praktijk.
Pedofielen en misbruikplegers
Dit boek belicht pedofilie vanuit verschillende kanten en legt uit hoe sommige mensen met deze seksuele voorkeur komen tot seksueel misbruik. Ook is er aandacht voor de signalen van misbruik en voor de behandelmogelijkheden.
 
Agenda
7
okt
Jongeren en eenzaamheid
Eenzame jongeren signaleren en helpen
7
okt
Voor de Jeugd Dag
Centraal thema: Samen in Actie!
8
okt
Mentale gezondheid jongeren
De mentale weerbaarheid van jongeren versterken
9
okt
Eetproblematiek bij jonge kinderen
Voorkomen en herkennen van en omgaan met eetproblemen
9
okt
Van uit zicht naar in zicht: van school naar bovenschoolse voorziening, en terug
Bijeenkomst over leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
10
okt
Bijeenkomst kinder- en jeugdpsychiatrie
Bijeenkomst voor gemeenten over jeugdpsychiatrie
10
okt
Hechtingsproblematiek
Over gehechtheid en trauma
10
okt
Selfattachment and Inner Security
Regulerende en hechtingsstoornissen in het eerste jaar
17
okt
Zorg en ouders
Over communiceren en samenwerken
18
okt
Happy Day
Bijeenkomst voor professionals in de jeugdsector
30
okt
Armoede en Schulden Doorgrond
Stress-sensitief werken bij schuldenproblematiek
30
okt
Preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren
Hulp aan suïcidale jongeren en hun naasten
31
okt
Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren!
Samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeente
31
okt
Internaliserend gedrag in de klas
Over teruggetrokken, angstige en sombere kinderen
31
okt
Sexting, gameverslaving en cyberpesten
Congres over de invloed van internet
31
okt
Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk
Themamiddag over multiproblematiek bij jongeren
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in