Nieuws over jeugdhulptarieven, seksuele uitbuiting, zorg bij anorexia en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
24 oktober 2019, nummer 32
Nieuws uit het jeugdveld
Haaglanden moet opnieuw kijken naar tarieven
De tien gemeenten van de regio Haaglanden moeten opnieuw kijken naar de jeugdhulptarieven in de inkoopprocedure voor 2020-2024. Ze moeten de tarieven in overeenstemming brengen met de Jeugdwet, zodat ze alsnog kostendekkend en reëel worden. Dat is de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in een kort geding de regio.
Kwart jeugdzorginstellingen lijdt verlies
Bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen sloot 2018 af met verlies. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 268 jeugdzorginstellingen door zorginkoopcoöperatie Intrakoop en accountantsbureau Verstegen.
Geen totaalbeeld slachtoffers seksuele uitbuiting
Het aantal meldingen van mensenhandel door hulpinstanties is tussen 2014 en 2018 bijna gehalveerd. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen doen instanties minder vaak melding door de aangescherpte privacywetging. Met name minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting lijken buiten beeld te raken.
'Zorg voor patiënten met anorexia moet beter'
De zorg voor patiënten met anorexia moet beter. Dat stelt zorgaanbieder Accare naar aanleiding van een uitzending van Zembla op 16 oktober over de worsteling van meisjes met anorexia en de machteloosheid van hun ouders en behandelaars.
Toch een nieuwsbrief
Vorige week stond in de nieuwsbrief dat er vandaag geen Nieuwsbrief Jeugd zou verschijnen. Omdat deze week verschillende ontwikkelingen uit het jeugdveld in het nieuws kwamen, brengen we nu een extra editie uit.
 
Nieuws van het NJi
Het IJslands preventiemodel in Nederland
Het alcohol- en middelengebruik onder jongeren in IJsland is de afgelopen twintig jaar sterk gedaald. Aan de basis van deze daling staat het IJslands preventiemodel. Nieuwsuur besteedde aandacht aan het model, met de vraag of deze aanpak ook in Nederland kan werken.
Werkconferentie over inclusiviteit
Organiseert u ontmoetingsprojecten of lokale uitwisselingsinitiatieven voor kinderen, jongeren en hun ouders? Wilt u ontmoetingen tussen groepen faciliteren om inclusie te bevorderen en segregatie tegen te gaan? Laat u dan inspireren tijdens de werkconferentie Ontmoeten voor Inclusiviteit, op 18 november in Utrecht.
Jeugd in Onderzoek: 12 mei
Bent u op enige manier betrokken bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector? Kom dan naar het congres Jeugd in Onderzoek. Een van de thema's is gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Jeugd in Onderzoek wordt gehouden op 12 mei 2020 in Casa Amsterdam. De oproep voor het indienen van bijdragen volgt eind oktober. Houd voor meer informatie de website van Jeugd in Onderzoek in de gaten.
 
Agenda
31
okt
Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk
Themamiddag over multiproblematiek bij jongeren
6
nov
Gezonde Basisschool van de Toekomst
Tweedaagse kennissessie over voeding, beweging en bioritme
6
nov
ACEs: nare jeugdervaringen
Congres over Adverse Childhood Experiences (ACEs)
7
nov
Autisme
Over communicatie en relaties
7
nov
Kennismakingsmiddag voor studenten
Een kennismakingsmiddag voor toekomstige professionals
11
nov
Werkplezier XL
Werkplezier verhogen en werkdruk verlagen
11
nov
Somatiek en jeugdhulp
Integrale kindzorg bij somatische aandoeningen
12
nov
FloorPlay
Behandeling van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen
12
nov
Gedragsproblemen in de klas
Beter omgaan met moeilijk gedrag
14
nov
Met het oog op behandeling
Congres over gedragsproblemen en lvb
14
nov
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
15
nov
SWPBS Conferentie
School Wide Positive Behavior Support
18
nov
Ontmoeten voor Inclusiviteit
Stimuleren van ontmoeting en uitwisseling
19
nov
52 stemmen van het kind
Praten met kinderen over kindermishandeling
19
nov
De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!
Over de aandachtsfunctionaris kindermishandeling
20
nov
LVB en Verslaving
Over verslaving bij lichte verstandelijke beperking
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in