Nieuws over werving pleegouders, werkende jongeren, jeugdbescherming en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
31 oktober 2019, nummer 33
Nieuws uit het jeugdveld
Campagne benadrukt diversiteit van pleegzorg
De instroom van nieuwe pleegouders neemt al jaren af. Jaarlijks zijn 3.500 nieuwe pleegouders nodig; in 2018 was er een tekort van bijna duizend nieuwe pleegouders. In de wervingscampagne Open je wereld, die op 30 oktober begon, legt Pleegzorg Nederland de nadruk op diversiteit van pleegzorg.
Steeds meer jongeren aan het werk
Het aantal jongeren met een betaalde baan neemt langzaam toe. In 2018 had bijna 67 procent van de jongeren tussen 15 en 27 jaar betaald werk. In 2014 was dit 62 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Gedragsproblemen geen voorspeller voor thuiszitten
Gedragsproblemen lijken geen voorspeller te zijn voor de thuiszittersproblematiek. Het zou zelfs de kans op thuiszitten verkleinen omdat kinderen met gedragsproblemen veel aandacht vragen en krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.
'Zet perceptie kind bij jeugdbescherming voorop'
De perceptie van het kind moet altijd het startpunt zijn in een jeugdbeschermingstraject. Dat concludeert Helen Bouma uit onderzoek waarop zij op 24 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Nieuws van het NJi
School en meldcode kindermishandeling
Slachtoffers eerder en beter in beeld van Veilig Thuis, dat is het doel van de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe kunnen onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs kindermishandeling signaleren en aanpakken? Een brochure en een handleiding helpen daarbij.
Outcome jeugdbescherming en jeugdreclassering
Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met de VNG, Jeugdzorg Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het gebruik van outcome-indicatoren in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Werken met outcome is het herhaaldelijk verzamelen van informatie over de kwaliteit van uitvoering, hierover met elkaar in gesprek gaan, er gezamenlijk van leren en verbeteracties doorvoeren.
 
Pas verschenen
Dit huis is een thuis
In dit boek vertellen zestien jongeren met een buitenlandse adoptieachtergrond of een migratieachtergrond hoe het is om op te groeien in een adoptie- of pleeggezin of gezinshuis met een andere culturele achtergrond. Femmie Juffer, hoogleraar adoptie en pleegzorg, schreef een hoofdstuk over opvoeden in een multicultureel gezin.
 
Agenda
7
nov
Jeugdmonitoring
Lokale benutting data jeugddomein
11
nov
Werkplezier XL
Werkplezier verhogen en werkdruk verlagen
11
nov
Somatiek en jeugdhulp
Integrale kindzorg bij somatische aandoeningen
12
nov
FloorPlay
Behandeling van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen
12
nov
Gedragsproblemen in de klas
Beter omgaan met moeilijk gedrag
14
nov
Met het oog op behandeling
Congres over gedragsproblemen en lvb
14
nov
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
15
nov
SWPBS Conferentie
School Wide Positive Behavior Support
18
nov
Ontmoeten voor Inclusiviteit
Stimuleren van ontmoeting en uitwisseling
19
nov
52 stemmen van het kind
Praten met kinderen over kindermishandeling
19
nov
De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!
Over de aandachtsfunctionaris kindermishandeling
20
nov
LVB en Verslaving
Over verslaving bij lichte verstandelijke beperking
20
nov
Vroegsignalering bij baby's
Voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt
21
nov
Externaliserend gedrag
Professioneel omgaan met gedragsproblemen
21
nov
Child Poverty in Western Cities
Internationaal symposium over kinderarmoede
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in