Nieuws over jeugdzorggebruik, JeugdzorgPlus, therapie voor PTSS en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
7 november 2019, nummer 34
Nieuws uit het jeugdveld
Intensieve therapie geschikt voor jongeren met PTSS
Een korte, intensieve therapie is geschikt voor volwassenen en jongeren met een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) of met PTSS in combinatie met andere psychische problemen. Dat concludeert Lotte Hendriks uit onderzoek waarop zij op 8 november promoveert aan de Radboud Universiteit.
'Pak agressie tegen jeugdbeschermers aan'
Acht op de tien jeugdbeschermers kregen het afgelopen jaar te maken met agressie, uiteenlopend van schelden en schreeuwen tot ernstige bedreigingen en lichamelijk geweld. Dat schrijven de gecertificeerde instellingen in een pamflet waarin ze het kabinet en de Tweede Kamer vragen om maatregelen.
366 duizend kinderen met jeugdzorg in begin 2019
In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366 duizend kinderen en jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is bijna een op de twaalf jongeren. Het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg blijft toenemen, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste helft van 2019.
Minder jongeren in JeugdzorgPlus
Het aantal jongeren dat in de eerste helft van 2019 één keer of vaker in een gesloten instelling is geplaatst is met 7 procent gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2018. Het totaal aantal plaatsingen liep terug met bijna 3 procent.
Nieuwe website gericht op verbeteren zorg voor jeugd
De website Voordejeugd.nl moet professionals, jeugdhulpaanbieders en overheden de komende jaren helpen om de zorg voor jeugd te verbeteren. De website is op 5 november gelanceerd door de organisaties die deelnemen aan het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
 
Nieuws van het NJi
'Te veel kinderen nog te lang uit huis geplaatst'
De voorlopige CBS-cijfers over 2019 laten zien dat ongeveer 10 procent van de kinderen en jongeren gebruikmaakt van jeugdhulp. Opvallend is dat het gebruik van en de verblijfsduur in de residentiële zorg niet afneemt. 'Het lukt ons dus niet om meer kinderen te helpen in hun eigen gezin, of in een andere gezinsachtige situatie', zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut.
De Sterkste Schakels
Welke elementen worden in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (jgz), wijkteams en het onderwijs als meer of minder succesvol ervaren? Het NJi, het NCJ en het Verwey-Jonker Instituut onderzochten in samenwerking met jgz-organisaties de knelpunten en succesfactoren. De resultaten leest u in het rapport De Sterkste Schakels.
Regio's van start in lerend netwerk Met Andere Ogen
Elf regio's zijn gestart in het lerend netwerk Met Andere Ogen om samen de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Het lerend netwerk gaat een landelijk digitaal netwerk opzetten, een toolbox ontwikkelen, de opgedane kennis van de inspiratieregio's delen en inhoudelijke thema's verdiepen.
 
Pas verschenen
Handboek Jeugdparticipatie
Kinderen en jongeren zijn medeburgers en moeten serieus genomen worden, is de gedachte achter dit handboek. In het boek delen jonge en oude deskundigen tips voor en ervaringen met jeugdparticipatie thuis, op school en in de politiek.
 
Agenda
15
nov
SWPBS Conferentie
School Wide Positive Behavior Support
18
nov
Ontmoeten voor Inclusiviteit
Stimuleren van ontmoeting en uitwisseling
18
nov
Week tegen Kindermishandeling: Leren van elkaar
Congressen en andere activiteiten rond het thema kindermishandeling
19
nov
Verrassend Passend
Passend onderwijs
19
nov
52 stemmen van het kind
Praten met kinderen over kindermishandeling
19
nov
De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!
Over de aandachtsfunctionaris kindermishandeling
20
nov
LVB en Verslaving
Over verslaving bij lichte verstandelijke beperking
20
nov
Vroegsignalering bij baby's
Voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt
20
nov
Caring for LGBTQIA youth: developing inclusive and affirmative care
Over de zorg voor LHBTQIA-jeugd in de jeugdhulpverlening
21
nov
Externaliserend gedrag
Professioneel omgaan met gedragsproblemen
21
nov
Nationale bijscholingsdag voor jeugdprofessionals
Scholing voor jeugd- en gezinsprofessionals
21
nov
Child Poverty in Western Cities
Internationaal symposium over kinderarmoede
21
nov
Kinderen van IS-strijders
Marion van San verzorgt in 2019 de Mulock Houwer-lezing over kinderen van IS-strijders
23
nov
Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten
Psychologen en een ervaringsdeskundige over signalering en behandeling
25
nov
Preventieve jeugdbescherming
De uitvoering van drang in de jeugdhulpketen
25
nov
Cultuursensitieve opvoedingsondersteuning en jeugdhulp
Praktische tools voor cultuursensitief te werken
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in