Nieuws over uitval in pleegzorg, jongerenwerkers, kindermishandeling en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
9 januari 2020, nummer 1
Nieuws uit het jeugdveld
Een op de zes weet jeugdhulp niet te vinden
Een op de zes jongeren en ouders wist in 2018 niet waar ze terecht konden met hun hulpvraag. Dat blijkt uit een analyse door I&O Research van cliëntervaringsonderzoeken uit de periode 2015-2018.
Aantal jongerenwerkers groeit niet mee met behoefte
Het aantal jongerenwerkers in Brabant is de laatste jaren niet vergroot, ondanks de groeiende behoefte aan jongerenwerk. Dat blijkt uit een enquête van drie regionale kranten in Brabant.
CBS-monitor meet effect aanpak kindermishandeling
Het CBS is gestart met de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Rijksoverheid gaat hiermee het effect van beleidsmaatregelen monitoren voor betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit schrijven ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker voor Rechtsbescherming in de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.
'Stem hulp beter af op situatie van het kind'
Wanneer bij een gezin thuis problemen zijn, zoals armoede, ruzie of geweld, moet de hulp beter afgestemd worden op de behoeften van het kind. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer uit de resultaten van het onderzoek 'Ik ben meer dan mijn problemen'.
 
Nieuws van het NJi
De rol van de gemeenteraad
Wat is de rol van de gemeenteraad in de jeugdzorg? En hoe stuur je als gemeenteraad op resultaat? Vragen die veel gemeenteraadsleden hebben. Een filmpje van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het Nederlands Jeugdinstituut geeft antwoord op die prangende vragen.
Pleegouders behouden
Waarom stoppen pleegouders en in hoeverre kunnen zij behouden worden voor de pleegzorg? Meer dan vijfhonderd pleegouders deden mee aan een onderzoek om die vraag te beantwoorden. Een groot deel van de gestopte pleegouders is bereid zich opnieuw in te zetten voor kwetsbare kinderen, zo blijkt.
 
Indienen sessies Jeugd in Onderzoek
Oproep
Wilt u uw kennis over de jeugd- en onderwijssector delen? Dien dan uw sessie in en wie weet verzorgt u op Jeugd in Onderzoek op 12 mei 2020 een pitch of een lezing. De deadline voor aanmelden is 13 januari 2020.
 
Meer informatie
 
 
 
Pas verschenen
Leren van herhaald beroep in de JeugdzorgPlus
In dit onderzoeksrapport vertellen vijftien jongeren over hun herhaalde verblijf in JeugdzorgPlus-instellingen. De behandeling sloot niet aan bij hun motivatie en behoeften, zeggen ze.
Podcast over pleegzorg
In een podcast van 3FM vertellen jongeren wat pleegzorg voor hen betekende.
Over het hoofd gezien
Dit boek beschrijft de blijvende gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel aan de hand van de verhalen van twaalf kinderen met hersenletsel. De zorg aan hen schiet tekort, stelt de auteur.
 
Agenda
17
jan
Taalontwikkeling: hoe maak ik het verschil?
Vroegtijdige signalering en aanpak taalachterstand of taalontwikkelingstoornis
23
jan
Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten
Vernieuwde behandelprotocollen
23
jan
Eenzaamheid
Perspectief bieden aan eenzame mensen
28
jan
Huiselijk Geweld
Signaleren, melden en aanpakken
28
jan
Verwerken van prikkels - wat een gedoe!
Comorbiditeit bij autisme
30
jan
Jaarlijks Congres LVB
LVB en psychiatrische problematiek
5
feb
Vroegsignalering en Vroeghulp
Interveniëren in een vroeg stadium
6
feb
Angst bij kinderen en jongvolwassenen
Congres over angst bij kinderen en jongeren.
6
feb
Lichte verstandelijke beperking en hechting
Omgaan met hechtingsproblematiek bij lvb
6
feb
Werkbezoek Child Friendly Cities aan Papendrecht
Kinder- en jongerenparticipatie in Papendrecht
6
feb
Versterken van het gewone leven, vanuit het wijkgericht werken
Wat kunnen we leren van de inzichten van de lokale teams?
7
feb
Spreken is zilver, luisteren is goud!
Congres over pedagogische gespreksvoering
11
feb
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Omgaan met boosheid, onrecht en frustratie
11
feb
Van verantwoorden naar kwaliteitsverbetering in het sociaal domein
Werken met outcome-indicatoren
11
feb
Multiprobleemgezinnen
De juiste aanpak bij gezinsproblematiek
11
feb
Jeugdrecht in de praktijk
De rechten van het kind en uw plichten
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in