Nieuws over ADHD en risicogedrag, het huisverbod bij huiselijk geweld en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
30 januari 2020, nummer 4
Nieuws uit het jeugdveld
Advies RSJ: Minderjarigen zo kort mogelijk in cel
Het verblijf van minderjarige verdachten in een politiecel moet zo kort mogelijk zijn. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming.
'Richt behandeling ADHD ook op risicogedrag'
De diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD moet meer aandacht besteden aan de oorzaken van risicogedrag. Dat concludeert Tycho Dekkers uit onderzoek waarop hij op 28 januari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
'JeugdzorgPlus en JJI, werk meer samen'
JeugdzorgPlus-instellingen en justitiële jeugdinrichtingen moeten hun kennis en expertise bundelen bij de ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen voor de behandeling van jongeren die een delict hebben gepleegd. Dat zeggen onderzoekers van Praktikon naar aanleiding van gesprekken met acht jongeren en negentien professionals die betrokken waren bij hun plaatsing in een instelling.
Expertisecentrum kinderopvang van start
Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (EPKK) is zijn startfase ingegaan. Het idee voor het expertisecentrum is ontstaan uit een behoefte van professionals in de kinderopvang om de positie van de sector in het maatschappelijke debat te versterken. Dat meldt het vakblad KinderopvangTotaal.
Huisverbod bij huiselijk geweld te weinig ingezet
Het huisverbod, waarbij na huiselijk geweld de volwassene die het gevaar veroorzaakt uit huis wordt geplaatst, wordt ondanks positieve ervaringen nog te weinig ingezet. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht nam het aantal huisverboden vanaf 2013 zelfs af. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe dat kwam.
 
Nieuws van het NJi
Samen Toekomst Maken van start
Diverse innovatoren uit het jeugddomein hebben de handen ineen geslagen. Om kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over innovatie bij elkaar te brengen op één plek: het event Samen Toekomst Maken op 16 april in Utrecht. Het startsein voor de kaartverkoop is gegeven door Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Wees er snel bij!
De jeugdprofessional, de huisarts en het wijkteam
Door een goede samenwerking tussen de huisarts en het wijkteam kunnen kinderen en jongeren dicht bij huis de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat kan door een jeugdprofessional aanwezig te laten zijn in de huisartsenpraktijk. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ervaringen uit de praktijk gebundeld in de publicatie Samenwerking huisarts en wijkteams.
Lezing: Gamechanger of...?
Iedereen zegt in koor dat de toekomst aan de jeugd is. Toch is een op de twaalf jongeren in Nederland psychisch ongezond. Het lukt de overheid niet om de meest kwetsbare kinderen te beschermen en professionals staan onder grote druk. Kan het ook anders? Daarover gaat de bijeenkomst Gamechanger of...?, op 2 maart in Utrecht.
 
Erkende interventies
Incredible Years
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Incredible Years is een groepstraining voor ouders van kinderen met een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis, of met het risico die te ontwikkelen.
Dappere Dino's
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar oud, gericht op het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen nadat ouders gescheiden zijn.
Uk & Puk
Goed onderbouwd en erkend als integraal vve-programma
Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor kinderen tot 4 jaar die opgroeien in een achterstandssituatie.
Schatkist
Goed onderbouwd en erkend als integraal vve-programma
Schatkist is een vve-programma voor het opsporen, voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden bij kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Nu ik groot ben
Achttien wethouders vertellen in deze publicatie hoe zij hun visie op gezond en veilig opgroeien vormgeven in de praktijk.
Over ouderschap
In deze vijfdelige podcastserie van het CJG in Capelle aan de IJssel vertellen ouders over het ouderschap. Hoe het hun leven veranderde, waar ze trots op of bezorgd over zijn, en wat ze vinden van de adviezen van het CJG.
 
Agenda
6
feb
Versterken van het gewone leven, vanuit het wijkgericht werken
Wat kunnen we leren van de inzichten van de lokale teams?
7
feb
Spreken is zilver, luisteren is goud!
Congres over pedagogische gespreksvoering
8
feb
VAKdag Kindervakanties
Maatschappelijke betekenis van vakantiekampen
11
feb
Publieksacademie Kinderarmoede Zuid-Holland
Regionale netwerkbijeenkomst rond Kinderarmoede.
11
feb
Omgevingswet en spelen
Over de toepassing van de Omgevingswet
11
feb
Multiprobleemgezinnen
De juiste aanpak bij gezinsproblematiek
11
feb
Van verantwoorden naar kwaliteitsverbetering in het sociaal domein
Werken met outcome-indicatoren
11
feb
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Omgaan met boosheid, onrecht en frustratie
11
feb
Jeugdrecht in de praktijk
De rechten van het kind en uw plichten
12
feb
Naar inclusiever onderwijs
In het primair en voortgezet onderwijs en het mbo
13
feb
Jongeren en seksueel geweld
Signaleren en aanpakken van seksueel geweld
2
mrt
Gamechanger of...?
1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond. Kan het anders?
5
mrt
Verslavingsproblematiek
Biologische, psychische en sociale factoren
10
mrt
Licht gewicht, zwaar gemoed
Ethische dilemma’s bij een eetstoornis
10
mrt
Handen ineen voor de jeugd
Congres over samenwerking onderzoek en praktijk
18
mrt
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...