Interview Pilot zelfevalutatietool
februari 2019
Drewes: ‘Inwoners zeer te spreken over oplossingsgerichte aanpak’

Vier gemeenten deden mee aan de pilot ‘zelfevaluatietool toegang en samenhang in de zorg’: Alkmaar, Haarlemmermeer, Weststellingwerf en De Kempen. Marga Drewes, projectleider sociaal domein gemeente Haarlemmermeer, vertelt over hun ervaringen.

Waarom deden jullie in 2018 mee aan de pilot van de zelfevaluatietool?
Wij hebben pas in november verkiezingen gehad omdat we zijn gefuseerd met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De uitkomsten kunnen we goed benutten voor het nieuwe beleidskader voor het sociaal domein (2019-2023). Wij deden zelf wel vaker peilingen naar de toegang, maar zagen zeker meerwaarde in een gestandaardiseerd sociaal-domein-breed instrument dat je periodiek kunt toepassen.

Hoe hebben jullie de zelfevaluatietool ingezet?
Wij hebben de pilot uitgevoerd met vier zeer ervaren medewerkers die ook goed het gesprek met de inwoner konden voeren. We hebben als eerste stap de dossiers van de drie geselecteerde casussen gezamenlijk gekeken. Dat beviel goed omdat we daarmee meteen afspraken konden maken over de gebruikte begrippen en de wijze van scoren.

We hebben zowel met de inwoners als met de professionals aan de hand van de vragenlijst een interessant gesprek gevoerd. Dat duurde ongeveer een uur. De vragenlijst was soms iets te theoretisch-analytisch opgebouwd, waardoor de vragen bij bijvoorbeeld vraagverheldering en planvorming door de inwoner als dubbeling werden ervaren. Omdat we er meer een gesprek dan een strak interview van maakten was dit in de praktijk niet echt hinderlijk.

Wat viel op?
Wij vonden het heel zinvol om een casus te bekijken vanuit het dossier en vanuit het gesprek met de inwoner en professional. Onze ervaring is dat het nuttig is om per casus deze drieslag door dezelfde persoon te laten doen. En we waren verbaasd hoeveel informatie je boven tafel krijgt. Het tijdsbeslag is te overzien en het hele proces,  van start tot en met oplevering van de eindrapportage, kan binnen drie maanden rond zijn.

Wat leverde het op?
Wij hebben er zeven belangrijke bevindingen uit gehaald, deels bekend en deels nieuw.
Wij waren blij te merken dat onze inwoners zeer te spreken waren over de oplossingsgerichte aanpak van onze consulenten. We merkten ook dat we het bijhouden van het dossier konden verbeteren.

Andere bevindingen hadden onder andere te maken met cliëntondersteuning, de jeugd-ggz en de privacy. Bij dit laatste viel vooral de verzuchting op van de inwoners, dat ze ‘tot vervelens toe’ schriftelijk ergens toestemming voor moeten geven.

Wij hebben ons voorgenomen de tool periodiek toe te passen op specifieke casuïstiek, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is of bij een vechtscheiding. En op specifieke onderdelen van de toegang, omdat wij in Haarlemmermeer verschillende professionals het mandaat hebben gegeven om hulp in te zetten. Het feit dat we dit zelf kunnen uitvoeren, maakt het extra laagdrempelig om deze tool te gebruiken. 

Contact
E-mail opties